86051d0c

Mašina za izvlačenje žice rezervoara za vodu